Thông báo chạy thử nghiệm sànChính sách hoa hồng khi giới thiệu thành viên
Hướng dẫn nạp, rút BTC, ETH, VNDDanh sách ngân hàng hỗ trợ nạp, rút VND
Đăng ký Đăng nhập

Lệnh mua tốt nhất
Giá mua (VND)SL (BTC)Tổng tiền (VND)
209,238,0450.275982557,746,039
209,212,8850.371653677,754,721
209,205,5240.463243996,913,182
209,195,8230.415882787,000,923
209,169,1170.6347392132,767,837
209,118,2800.5385706112,624,957
209,095,5760.4535194,826,934
209,088,6550.8053471168,388,941
209,081,5700.411353586,006,435
209,055,1290.349284573,019,716

Lệnh bán tốt nhất
Giá bán (VND)SL (BTC)Tổng tiền (VND)
216,929,7710.43056693,402,584
217,504,6150.8761473190,566,082
217,580,8580.399168186,851,338
217,605,0321.1980334260,698,096
217,607,8221.1178623243,255,580
217,631,0190.8169991177,804,346
217,643,8511.1816049257,169,040
217,652,8470.8358667181,928,766
217,705,2570.5686177123,791,062
217,707,3101.022591222,625,535Khớp lệnh mới nhất
Thời gianGiá (VND)SL (BTC)Tổng tiền (VND)
8/26/2018 4:47:45 PM154,953,3230.43821367,902,560
8/26/2018 4:47:40 PM154,953,3230.581734790,141,724
8/26/2018 4:42:19 PM154,735,3540.0075951,175,215
8/26/2018 4:42:14 PM154,735,3540.549245984,987,758
8/26/2018 4:42:09 PM154,735,3540.04757987,362,277
8/26/2018 4:30:23 PM154,611,5800.374395457,885,864
8/26/2018 4:30:18 PM154,611,5800.05310648,210,864
8/26/2018 4:30:13 PM154,611,5800.307415847,530,042
8/26/2018 4:26:23 PM154,405,2300.000144122,249
8/26/2018 4:26:18 PM154,405,2300.414309563,971,553

SANTIENAO.TOP
Sàn tiền ảo uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu