Thông báo chạy thử nghiệm sànChính sách hoa hồng khi giới thiệu thành viên
Hướng dẫn nạp, rút BTC, ETH, VNDDanh sách ngân hàng hỗ trợ nạp, rút VND
Đăng ký Đăng nhập

Lệnh mua tốt nhất
Giá mua (VND)SL (BTC)Tổng tiền (VND)
192,072,0590.00681761,309,470
191,877,7510.08091815,526,363
191,835,9830.263438950,537,060
191,826,2830.109774421,057,615
191,455,5320.01284252,458,768
191,268,3810.379846172,652,548
191,072,7590.112083121,416,027
190,927,8840.086700816,553,601
190,823,8860.182189134,766,032
190,589,6720.084497216,104,293

Lệnh bán tốt nhất
Giá bán (VND)SL (BTC)Tổng tiền (VND)
202,683,7300.9098677184,415,379
202,686,0350.0242264,910,271
202,784,0990.483380298,021,818
202,791,5860.9172779186,016,240
202,793,2580.8035297162,950,405
202,829,9620.216033643,818,086
202,848,9670.220068544,640,667
202,887,1220.9869374200,236,888
202,895,0890.224537845,557,616
202,952,7990.02933035,952,666Khớp lệnh mới nhất
Thời gianGiá (VND)SL (BTC)Tổng tiền (VND)
4/22/2018 7:45:36 AM202,683,7300.163880333,215,870
4/22/2018 7:45:31 AM202,624,0230.434979288,137,235
4/22/2018 7:45:26 AM202,611,9040.358293672,594,548
4/22/2018 7:34:40 AM202,611,9040.03156596,395,627
4/22/2018 7:25:39 AM202,611,9040.7651203155,022,480
4/22/2018 7:25:34 AM202,454,9630.182400236,927,825
4/22/2018 7:25:29 AM202,454,9630.058865911,917,693
4/22/2018 7:25:24 AM202,447,5630.04524589,159,901
4/22/2018 7:19:59 AM202,447,5630.9803662198,472,748
4/22/2018 7:19:54 AM202,396,7900.0110962,245,794

SANTIENAO.TOP
Sàn tiền ảo uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu